fredag 4 april 2014

P.U.S.H...

När jag var yngre fanns det ett armband,
ja det kanske fortfarande finns,
som bars av många bland mina vänner.
Det hade initialerna P.U.S.H. inbroderat.


"Pray Until Something Happens" stod det för, 
alltså "Be Tills Något Händer".
Man hade det där runt handleden för att bli
påmind om att vara uthållig i sin bön.

För det tar ju olika lång tid för
ett bönesvar att komma. Och när det går dagar
och månader, ja kanske till och med år
så är det inte fel att ibland bli uppmuntrad till att 
fortsätta be. Bara för att du inte har sett något
hända än betyder det inte att
Gud inte kommer att svara på din bön.

Kanske har du ett sådant böneämne
som du har burit med dig under en väldigt lång tid?
Något som du nästan glömmer av att be för i perioder,
men som emellanåt pockar på ditt hjärta och
dyker upp i dina tankar?
Då vill jag bara uppmuntra dig till att 
fortsätta be och inte ge upp.
P.U.S.H.!

kram // sandra