fredag 31 januari 2014

att få kraft...


Det finns en strof i en sång som
jag jag gillar skarpt.

"If you see mer on my knees,
it's not because I'm weak
-I'm getting stronger.

Om du ser mig fallen
på knä,
så är det inte för att jag är svag
-jag håller på att bli starkare.

Visst är det skönt att vi får tillåta oss 
att vara svaga ibland.
Att inte behöva orka och klara allt.
Och att veta att det är då 
Gud kan göra som mest i oss
och Hans kraft får bli synlig 
- för det finns ingen chans att det kan vara vår egen.

"Min nåd är allt du behöver.
Ja, i svagheten blir kraften störst.
Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig."
2a Kor 12:9

kram // sandra