lördag 27 juni 2015

är framgång för dig & mig?...


Jag fascineras av Salomo.
Han var inte bara kung utan en oerhört 
framgångsrik kung.
Det står i Bibeln att under den tiden som 
Salomo regerade så var silver och guld 
lika vanligt som sten,
och försvaret han byggde upp bestod av 
bland annat 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. 
Jag menar, wow! Eller hur?

Det var Gud som gjorde honom så framgångsrik.
Han sa till Salomo att
"jag ska också ge dig mer rikedom och ära 
än någon kung någonsin har haft före dig! 
Och det kommer aldrig mer att finnas en 
mäktigare kung i hela världen!"

Därför att i stället för att be till Gud om 
rikedom och makt så bad Salomo om vishet och kunskap 
så att han skulle kunna leda sitt folk på rätt sätt. 
Det behagade Gud att Salomo prioriterade på det viset 
och då gav Han honom allt det andra också.
Salomo ärade Gud i allt
och rådfrågade Honom i alla sina beslut.

Gud är angelägen om att vi ska leva ett framgångsrikt liv. 
Han vill att vi ska lyckas. 
Hur kan vi läsa om i ordspråksbsoken 3:6:
"Sätt Gud först i allt du gör så kommer han att 
leda dig och ge dig framgång"
eller i kapitel 16 vers 3:
"Överlåt ditt arbete åt Herren så kommer det att lyckas".
(från "Levande Bibeln")

Det löftet kommer från Gud till dig och mig,
samma Gud som gjorde Salomo till tidernas mest 
framgångsrika kung.

kram till dig! //sandra